Home.
Ons Bedrijf.
Herstelling.
Onderhoud.
Meet -en regeltechniek.
Contact.
GSM:0493/680.349 - FAX:03/296.82.97
CENTRALE VERWARMING
Om een audit of energieberekening te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk je energiefactuur voor te leggen of mee te kunnen te delen hoeveel stookolie er verbruikt werd in het afgelopen jaar.

Deze is enkel verplicht bij installaties waar de verwarmingsketel ouder is dan 15 jaar vanaf 2010.

Door het bepalen van het productierendement en verbrandingscontrole met de daarbij horende rendementsmetingen kan men bepalen hoe rendabel en vervuilend uw installatie is.

Naar gelang de ouderdom van uw installatie kunnen deze waarden verschillen.

Dikwijls volstaat slechts een kleine ingreep.

Wanneer de installatie volledig is verouderd en de toegelaten waarden overschrijdt bent u genoodzaakt deze te laten aanpassen of vernieuwen binnen de drie maanden.

U dient echter wel over een keuringsattest, reinigingsattest en verbrandingscertificaat te beschikken welke opgesteld werd door een erkend technicus.

Een keuringsattest moet slechts eenmalig opgemaakt worden, voor stookolie het reiniging – en verbrandingsattest jaarlijks, voor gasvormige brandstoffen tweejaarlijks.

Deze attesten zullen door ons steeds afgeleverd worden na elke onderhoudsbeurt.